Niceclouds, paragliding school - 1. visinski polet Sajovca

Prvi visinski polet Aljaza, leteli smo na Gozdu.

Tags